Over de Deltareeks

Wat is de Deltareeks?

De Deltareeks is een serie met nieuwe edities van klassieke en oudere werken uit de Nederlandse literatuur. De Deltareeks heeft tot doel de belangrijkste werken uit de lage-landse-literatuur opnieuw te doen verschijnen in mooi verzorgde, gebonden uitgaven èn permanent verkrijgbaar te houden.
Meer informatie over de Deltareeks...

Achtergronden

Bij velen leeft de overtuiging dat onze literaire erfenis in ere gehouden moet worden. Per slot van rekening representeert die het onvervreemdbaar eigene, een talige wereld waarin we iets van onszelf en van wat ons gemeenschappelijk is, kunnen terugvinden. Het uitgeven van klassieke werken uit de Nederlandse letterkunde stuit op een aantal structurele problemen. Hoewel het Nederlands met meer dan twintig miljoen sprekers tot de middelgrote talen behoort, blijft het taalgebied klein in vergelijking met dat van wereldtalen. Met uitzondering van een enkele bestseller zijn de oplagen daardoor relatief beperkt, wat de productie duur maakt. Slechts zeer weinig teksten uit de oudere literatuur komen zonder subsidie uit de kosten.
Meer achtergronden...

Doelstelling en werkwijze

Als algemene doelstelling werd geformuleerd ‘het door de Werkgroep Literaire Uitgevers beschikbaar stellen en beschikbaar houden van De Nederlandse Klassieken voor een lange periode via de gezamenlijk geëxploiteerde uitgave van een uniform uitgevoerde reeks.’ Als primaire doelgroep zag men het literair geïnteresseerde publiek; het onderwijs en de wetenschappen zouden slechts in tweede instantie als beoogd publiek fungeren. Het zou derhalve gaan om leesedities, die echter de wetenschappelijke toets der kritiek moesten kunnen doorstaan.
Meer over doelstelling en werkwijze

Uitgangspunten en principes

Een beknopt overzicht van uitgangspunten en principes opgesteld voor de Deltareeks door het bestuur van de Stichting Nederlandse Literaire Klassieken.
Alle uitgangspunten en principes op een rijtje

Toespraken

Bij de presentatie van de eerste drie delen van de Deltareeks op 26 mei 1998, werd door de toenmalige voorzitter van de Stichting Nederlandse Literaire Klassieken, prof. dr. E.K. Grootes, een toespraak gehouden. Vier jaar later, op 28 mei 2002 in de Agazaal van de Beurs van Berlage, werd er bij de presentatie van drie nieuwe delen in de Deltareeks wederom een toespraak gehouden, ditmaal door Gillis Dorleijn.
Toespraak prof. dr. E.K. Grootes - 26 mei 1998
Toespraak Gillis Dorleijn - 28 mei 2002

Promotie

Ter promotie van de reeks schreef Hella S. Haasse een korte tekst.
Hella S. Haasse over belang van een klassiekenreeks