Wat is de Deltareeks?

De Deltareeks is een serie met nieuwe edities van klassieke en oudere werken uit de Nederlandse literatuur. De Deltareeks heeft tot doel de belangrijkste werken uit de lage-landse-literatuur opnieuw te doen verschijnen in mooi verzorgde, gebonden uitgaven èn permanent verkrijgbaar te houden. In 1998 en 1999 zijn de eerste zes titels verschenen, die lovend in de pers werden ontvangen. De nieuwe titels die wij op deze plek aan u presenteren vormen de tweede tranche van wat een mooie, aantrekkelijke reeks aan het worden is.

Voor wie is de Deltareeks bedoeld?

De Deltareeks is bestemd voor lezers met een brede literaire belangstelling, die kennis willen nemen van de rijke literaire erfenis van Nederland en Vlaanderen. De leesedities zijn niet overladen met wetenschappelijk commentaar, maar ze beantwoorden wel aan de wetenschappelijke normen en zijn ook voor studiedoeleinden bruikbaar.

De totstandkoming

Het initiatief is genomen door het Ministerie van OC&W, de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde en de literaire uitgevers. In ruimere kring groeide het besef dat Nederland meer zorg moest besteden aan zijn literaire erfgoed.
De reeks verschijnt onder auspiciën van de Stichting Nederlandse Literaire Klassieken, die verantwoordelijk is voor de tekstkeuze en die de kwaliteit van de reeks waarborgt. De zorg voor de totstandkoming van de Deltareeks ligt bij het Nederlands Literair Productie- en Vertalingenfonds. De delen verschijnen in een uniek samenwerkingsverband bij verschillende Nederlandse literaire uitgevershuizen.
In uiterlijk en typografie zijn de uitgaven - alle vormgegeven door Hannie Pijnappels - duidelijk herkenbaar als delen van een en dezelfde reeks.

“Prachtig uitgevoerde, van illustraties en leeslint voorziene uitgaven ”
(Ingrid Hoogervorst in De Telegraaf).