Jacques Perk

Gedichten

Gedichten

Jacques Perk in 1870,
Herman van der Voort in de Betouw

In Perks Gedichten werd het sonnet, voor het eerst sinds eeuwen, weer recht gedaan. Het individualisme overwint in zijn poëzie. Perks sonnetten zijn het eerste sterke wapen in handen van een nieuwe generatie dichters tegen de tot dan toe heersende domineespoëzie. Met Perk begint dan ook de victorie van de Tachtigers, die vanaf 1885, in onder andere De Nieuwe Gids, duidelijk gestalte krijgt. Met name zijn Mathilde-krans en Iris staan aan de wieg van de moderne poëzie in Nederland. In deze editie - een heruitgave van de eerste druk van 1882 - zijn de gedichten van Perk met de begeleidende teksten van Willem Kloos en Carel Vosmaer integraal opgenomen. Bovendien zijn zij voorzien van uitgebreide verklarende aantekeningen. Daarnaast wordt in een begeleidende tekst een schets gegeven van Perks literaire omgeving, van zijn positie tussen oude en nieuwe poëzie en van de eerste ontvangst van zijn Gedichten.

Jacques Perk stierf in november 1881 op tweeëntwintigjarige leeftijd, zonder ook maar één poëziebundel te hebben gepubliceerd. Twee weken na zijn begrafenis schreef Willem Kloos een fel, bewonderend ‘in memoriam’ in De Nederlandse Spectator. Daarin gaf hij duidelijk blijk van zijn voorkeur voor het werk van Perk boven de toen gangbare dichtkunst. Een jaar later verscheen het nagelaten werk van Perk onder de titel: Gedichten.

Over de editeur(s)

Fabian R.W. Stolk is docent aan de Universiteit van Utrecht, op het gebied van poëzie, poëtica en editietechniek. Hij promoveerde in 1999 op een onderzoek naar de bundel Spel van de wilde jacht van Gerrit Achterberg.

Publicatiegegevens

Bezorgd door: Fabian R.W. Stolk
Uitgever: Prometheus / Bert Bakker
Uitvoering: gebonden met stofomslag, geïllustreerd
ISBN: 9789035120143

bestel deze titel...