Piet Paaltjens

Snikken en grimlachjes

Portret J. M. Schmidt Crans

Tekening J. M. Schmidt Crans

De gedichten die voor het eerst in 1867 onder de titel Snikken en grimlachjes gebundeld en uitgegeven zijn, waren oorspronkelijk bedoeld voor een jonge publiek. François HaverSchmidt (1835-1894), alias Piet Paaltjens, schreef ze voor zijn medestudenten aan de Leidse universiteit en publiceerde ze in de Studentenalmanak. Ze leverden hem, in combinatie met het romantisch mysterie dat hij rond Paaltjens had geschapen en de Heiniaanse toon van zijn poëzie, een aanzienlijke schare bewonderaars op.

Na zijn studie theologie in Leiden was HaverSchmidt predikant in Foudgum en Raard (Friesland), Den Helder en Schiedam, waar hij verreweg het langst op de kansel heeft gestaan: van 1864 tot zijn levenseinde op 19 januari 1894. Hij stierf geen natuurlijke dood. Zijn depressies, gevoegd bij toenemende twijfels omtrent het geloof en nog verergerd door het overlijden van zijn vrouw (1891), liepen ten slotte uit op zelfmoord.

Zijn humoristische, maar in wezen weemoedige poëzie heeft een welverdiende plaats in de literaire canon gekregen. Een moderne editie van de bundel met toelichtingen was echter niet voorhanden. Nu zijn Paaltjens’ gedichten opnieuw gebundeld. Deze editie is gebaseerd op de eerste druk.

Over de editeur(s)

Marita Mathijsen is hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. Zij promoveerde op de uitgave van De brieven van De Schoolmeester. Bij uitgeverij Querido verscheen De gemaskerde eeuw, ‘een blik achter de façades van de negentiende eeuw’.
Dick Welsink is educatief conservator bij het Letterkundig Museum. Hij was onder meer mede-inrichter van tentoonstellingen over Hildebrands Camera Obscura en over Jacob van Lennep. Sinds 1991 is hij redacteur van het Nieuw Letterkundig Magazijn.

Publicatiegegevens

Bezorgd door: Marita Mathijsen en Dick Welsink
Uitgever: Athenaeum - Polak & Van Gennep
Uitvoering: gebonden met stofomslag, geïllustreerd
ISBN: 9789025341800

bestel deze titel...