J.H. Leopold

Verzamelde verzen 1886-1925

In zijn nieuwe Leopold-editie brengt de eminente kenner en editie-deskundige H.T.M. van Vliet de voltooide en de vele onvoltooide gedichten van onze grootste dichter in één band bijeen. In grote lijnen ontstaat daardoor een chronologisch geheel, zodat de ontwikkeling van Leopolds dichterschap gemakkelijk is te overzien.

Bij de onvoltooide gedichten heeft Van Vliet consequent gekozen voor de laatste keer dat Leopold een afschrift maakte van wat hij op dat ogenblik had; de nieuwe editie bevat dus geen varianten, maar ook geen arbitraire keuzes. Van de problemen die een Leopold-bezorger tegenkomt kan de lezer zich een idee vormen met behulp van het illustratiekatern, waarin enkele tientallen van Leopolds handschriften zo leesbaar mogelijk zijn weergegeven.

J.H. Leopold (Collectie Letterkundig Museum)

J.H. Leopold (Collectie Letterkundig Museum)

Dries Vrijders in Poëziekrant (4, 2007)
“De compilatie van Van Vliet in Verzamelde verzen toont bovendien een Leopold die aan de vooravond van zijn dood een ongekende productiviteit aan de dag legde. De nalatenschap bevat naast verzen die kennelijk al klaar waren voor publicatie ook een rijkdom aan onafgewerkte verzen en versfragmenten, notities en krantenknipsels.” meer
Yra van Dijk in Ons Erfdeel (2007, nr 2, pp. 167-169)
“Vanuit die veelheid is er nu een eenheid gesmeed, en dat is buitengewoon prettig. Ook het voltooide blijkt zijn rijkdom te hebben. Het leesplezier van zoveel ‘nieuwe’ gedichten weegt wat mij betreft ruimschoots op tegen het verlies van de varianten.”
J.H. Leopold - Verzamelde verzen 1886-1925

Publicatiegegevens

Bezorgd door: H.T.M. van Vliet
Uitgever: Athenaeum - Polak & Van Gennep
Uitvoering: gebonden met stofomslag
ISBN: 9789025331566

bestel deze titel...

Over de editeur

H.T.M. van Vliet is leraar Nederlands aan het Erasmiaans Gymnasium, de school waar J.H. Leopold leraar klassieke talen was tussen 1891 en 1924. Van Vliet maakte samen met Guus Sötemann en Gillis Dorleijn de zesdelige historisch-kritische editie van de Verzamelde verzen van Leopold.